Dijete i pas

Kako se ponašati prema psima? Naučimo pseći jezik i spriječimo nezgode!

Projekt Dijete i pas usmjeren je na edukaciju djece o pravilnoj interakciji s psima i ponašanju prema njima radi prevencije nezgoda poput ugriza i ozljeda.

Ovaj projekt provodi se u osnovnim školama. Iako je program prilagodljiv bilo kojoj dobi, ciljnu skupinu čine djeca nižih razreda osnovnih škola. Djeca ove dobne skupine najčešće su žrtve psećih ugriza.

Glavna je misao vodilja da se djecu na interaktivan i jednostavan način nauči kako će se sigurno i pravilno ophoditi sa psima.

Projekt je također usmjeren na osvještavanje i informiranje ciljnih skupina (roditelja, pedagoga, nastavnika i drugoga stručnog osoblja koji svi sudjeluju u odgojnom procesu djece ovih dobnih skupina), te roditelja o potencijalima ovakva pristupa problemu.

Nadalje, projekt će kroz svoje aktivnosti i rezultate pridonijeti većoj sigurnosti djece u interakciji sa psima (bilo s onima u obitelji, bilo s onima koje dijete sretne izvan svoje životne zajednice). Tako će, kroz svoje aktivnosti i rezultate, umanjiti navedene potencijalne negativne aspekte u odnosu djece sa psima jer će ponuditi inovativni program edukacije, kakvi se zbog svoje uspješnosti, već duže vrijeme i sve više provode u svijetu.

Sviđa ti se? Podijeli!

Comments are closed.